Piratpartiet er et norsk politisk parti som ble grunnlagt i 2012. Deres grunnleggende prinsipper er full åpenhet i statlig ledelse, økt privatliv på internett, samt bedre bruk av IT og teknologi for å sikre demokratiet. 1 juni 2012 sendte partiet ut invitasjoner til et kickoff-møte som skulle avholdes i Trondheim den 16 juni. Målet med møtet var å samle 5.000 signaturer som kreves for å registrere et politisk parti i Norge. Den 17. desember samme år, annonserte partiet at de hadde nådd sitt mål om 5.000 signaturer som loven krever og at deres søknad om å stå på valglistene til neste stortingsvalg var blitt godkjent. Piratpartiet i Norge har siden de ble stiftet vært en del av Pirate Parties International.

 

Plattform

Piratpartiet ble grunnlagt for å forsvare de fantastiske mulighetene som moderne informasjonsteknologi har gitt innbyggere over hele verden. Takket være internett og sosiale media som Twitter og Facebook, har det blitt mye lettere for folk å organisere seg og bekjempe diktatur og undertrykkelse. Internett har tillatt personer med et bredt spekter av kunnskap rundt om i verden å samle seg og dele kultur, kunnskap og ideer med hverandre. Internett har gitt mennesker muligheten for å utdanne seg selv og selv personer som ikke har tilgang på en god skole har muligheten til å komme seg frem i verden. Muligheten for å dele kunnskap raskt over hele verden, har lagt grunnlag for en enorm teknologisk utvikling verden over. Denne utvekslingen av kunnskap og ideer er grunnleggende for et fritt samfunn hvor alle har samme rettigheter og muligheter verden over. Teknologi har gitt oss enorme muligheter, men ifølge Piratpartiet kan man ikke tillate at stater benytter teknologien til å overvåke sine innbyggere.

 

Samme rettigheter verden over

Piratpartiet mener at selv om alle mennesker er forskjellige, har vi alle samme verdi. Alle mennesker, verden over, bør derfor ha de samme rettighetene og mulighetene for å utdanne seg selv og bestemme over sitt eget liv. Ens mulighet for å få en jobb skal ikke påvirkes av etternavn, hudfarge eller kjønn. Muligheten til å adoptere barn bør være den samme for ugifte som for gifte par, og så videre. Alle bør ha de samme rettighetene og vi bør feire våre forskjeller, da det er det som i følge Piratpartiet beriker vårt samfunn.

 

Integritet, kunnskap, kultur

Piratpartiet kjemper for integritet for alle mennesker, både online og offline. Man må selv kunne bestemme over sitt privatliv og det må være opp til den enkelte hva man ønsker å dele med andre eller ikke. Verken stater eller selskaper bør kunne spionere på internettrafikk og samle informasjon om innbyggere ut fra hva de gjør på internett. Denne type overvåking bør kun gjennomføres i tilfeller der det er konkret mistanke eller bevis på alvorlig kriminalitet. Man har i de fleste land klare lover som beskytter ens privatliv og eiendom. Piratpartiet ønsker rett og slett at man skal ha samme grad av beskyttelse på internett. Ingen ville godtatt at staten overvåket et privat hjem, så hvorfor skal man godta at de overvåker vår aktivitet på internett?

Økonomisk overvåkning

Piratpartiet har videre sett seg lei på den skjulte overvåkningen som brer om seg i samfunnet vårt. De kan ikke lengre godta at man ikke skal kunne ta bussen til sentrum og besøke en kino uten at staten vet det. Overvåkningskamera er over alt; på bussen, i sentrumsgatene, i butikker og på våre offentlige veier. Kombinerer man dette med krav om at alt vi foretar oss skal betales med kort, har vi som innbyggere ingen mulighet til å forbli anonyme. Stat og private selskaper vet alt vi foretar oss. Dette er brudd på våre menneskerettigheter og Piratpartier verden over vokser frem da innbyggerne har fått nok. Kunnskap er makt, men i vårt teknologiske samfunn er denne makten fratatt private innbyggere.