Partiet de kristne er et konservativt, kristent politisk parti, grunnlagt i Norge i 2011. Partiet ledes til daglig av Erik Selle. Som grunnmur i Partiet de kristne finner man samlivet mellom mann og kvinne. De mener det er grunnlaget for et trygt samfunn hvor barn kan vokse opp i trygge omgivelser. Partiet motsetter seg på det sterkeste at de siste års regjeringer har vedtatt lover som undergraver fellesskapet mellom mann og kvinne, som grunnlaget for et trygt samfunn. Med slike lover tillater man at innbyggerne selv konstruerer familien ut fra trender i samfunnet og ikke ut fra hva vår skaper mente var riktig. Partiet de kristne frykter dette bare er starten på et samfunn hvor barna mister sin naturlige rett til å vite sitt opphav og familiehistorie. Et samfunn hvor familien kan konstrueres fritt ut fra trender, lite gjennomtenkte avgjørelser og barn kan settes til livet utenom de biologiske rammer man har kjent i mange tusen år. Dette vil ikke Partiet de kristne akseptere. Samfunnet kan ikke utvikle seg i en sunn retning om man ikke legger den tradisjonelle familien og dens verdier til grunn.

 

Historie

Partiet de kristne ble grunnlagt av en liten gruppe som meldte seg ut av Kristelig Folkeparti, da partiet på landsmøte i 2010 vedtok å fjerne kravet om at alle representanter bekjente sin kristne tro. Alle som meldte seg ut fra partiet, så dette som første steg på veien mot en avkristning av både Kristelig Folkeparti og Norge som nasjon. Man fryktet at partiet utelukkende fjernet kravet for å beholde den populariteten partiet hadde opplevd i årene i den rødgrønne regjeringen. Troen på hva bibelen lærer oss, brakte Norge ut av en blodig, mørk vikingtid og inn i en tid med frihet og trygghet for alle. Det at partiet gikk mot hva utbryterne så som grunnlaget for partiet, lot seg ikke forene. Etter å ha brutt med Kristelig Folkeparti, startet arbeidet med å grunnlegge det nye partiet. I spissen for det som skulle bli Partiet de kristne, sto Terje Simonsen. I 2013 ble partiet godkjent og ført opp i partiregisteret. På landsmøtet samme år ble Erik Selle valgt som ny leder for partiet. Etter Terje Simonsen bortgang i 2015 skiftet partiet navn fra De Kristne til Partiet De Kristne

 

Første valgdeltakelse

Partiet de kristne deltok i sitt første valg under kommunevalget i 2011. Partiet stilte kun liste i Bømlo kommune, vant 6,5% av stemmene og fikk dermed to seter. Bømlo kommune ble valgt for å teste støtten til det nye partiet, i en historisk kristen kommune. Mange så partiets valg om å stille bare i Bømlo som meget symbolsk, da Bømlo var det opprinnelige utgangspunktet for Olav Tryggvason, da han for over tusen år siden satte ut for å kristne Norge. Under sitt første stortingsvalg i 2013, fikk partiet ekstra støtte fra både filosof Nina Karin Monsen, Krf-veteran Anita Apelthun Sæle og Visjon Norges evangelist Jan Hanvold. Partiet mottok 0,6% av de nasjonale stemmene, noe som utgjør cirka 18.000 stemmer. Resultatet var ikke godt nok til å vinne en plass på tinget, men partiet ble nest største av alle partiene som står uten representanter på stortinget.

 

Ideologi

Partiet de kristne sier at deres ideologi er bygget på kristne og “jødisk-kristne” verdier.  De profilerer seg som pro liv, fremmer den tradisjonelle familien og er i sterk opposisjonen til homofile rettigheter. De opprettholder en sterk støtte til Israel og støtter økonomisk liberalisme. Partiet hevder å følge linjene til tidligere Kristelig Folkeparti leder Kåre Kristiansen. I motsetning til Kristelig Folkeparti, støtter Partiet de kristne et samarbeid med Fremskrittspartiet og har uttalt at de tar sikte på deltakelse i en koalisjonsregjering sammen med Fremskrittspartiet og Høyre ved neste stortingsvalg.