Endelig. Etter mange år på barrikadene, viser det endelige valgresultatet at Rødt og alle deres støttespillere har fått gjennomslag. Inn på stortinget skal vår lederstjerne Bjørnar Moxnes. Dette er partiets aller første representant på stortinget og viser at tiden er inne for å tenke nytt i Norge. Det at Rødt mer en dobler sin oppsluttning under valget, viser at hardt arbeid lønner seg. Dette har vi ventet på i mange år, nå er det vår tid til å skinne. Norge er på vei mot stupet og for første gang på over 100 år vokser en generasjon opp med mindre trygghet enn sine foreldre. I et samfunn hvor forskjellen vokser og makten er feilfordelt, er Bjørnar Moxnes på stortinget en seier for alle som har fått nok. Alle som innser at vi kan ikke fortsette ned samme gate og forvente at alt ordner seg om alle kjemper bare for seg selv, har nå fått en stemme på tinget. Rødt gikk til valg på felleskap, og et bedre fellesskap er hva vi har i vente nå som vi har en mann på tinget. Moxnes er en utrolig leder, en sterk person med et brennende engasjement for et rettferdig samfunn, hvor alle står likt og alle har samme muligheter. Forskjells-Norge fungerer ikke. Under både Høyre- og Ap-regjeringer har vi fått et kaldere samfunn, hvor man hyller de få og glemmer de mange. Privatisering, lavere skatter til de som har mest og flere barn og unge som lever i fattigdom, er alle et resultat av en feilslått politikk, som setter de ressurssterke og rike foran alle andre. Dette er ikke noe verdens rikeste land kan være bekjent av.

 

En seier som måtte komme

Rødt har de senere årene sakte, men sikkert fått økt oppslutning, mye takket være arbeidet til Moxnes. Et arbeid som i sin tid ble startet av Erling Folkvord i tiden da partiet var kjent som Rød valgallianse. Folkvord så tidlig hvor Norge var på vei. Han så allerede på slutten av 1980-tallet at vi var på vei i helt feil retning. Siden Folkvord første gang stilte til stortingsvalg, har antall milliardærer i Norge mer enn femdoblet seg, antall barn og unge som lever i fattigdom har mer enn tidoblet seg og økt privatisering har gitt oss utallige millionærer som alle som en står med hånden langt ned i statskassen, mens de leverer et langt dårligere tilbud til dem de skal betjene. Erling Folkvord gjorde en formidabel jobb i sine år på stortinget. Han snakket overmakten i mot og beviste for alle at man kan gjøre en forskjell, selv om man er få. Dessverre gikk det med Folkvord og RV, slik det ofte går med de som er først ute. De kjemper med nebb og klør, men må altfor ofte gi opp før kampen er vunnet. Selv om Folkvord måtte se seg slått, la han grunnlaget for noe mye større. Vi var mange som følte oss trygge på at vi ville komme tilbake og med nytt partinavn og unge krefter, har vi bevist at det er et behov for oss. Rødt er partiet for alle dem som har sett seg lei på at samfunnet våre foreldre og besteforeldre kjempet for og bygget opp sammen, sakte, men sikkert dør. Bjørnar Moxnes på tinget beviser at det er mange som mener tiden er kommet for en radikal endring. Dette resultatet er en seier for alle som er villig til å reise seg opp og si: “NEI. Nok er nok”. Dette er ikke måten man bygger et varmt, inkluderende samfunn, som viser omsorg og tar vare på alle.

 

En ny vår

Rødt har vist hva de står for og har etter kommunevalget bevist at de kan lede og samarbeide med andre partiere i Oslo. Nå er tiden kommet for å gjøre det samme på stortinget.