Alliansen er et politisk parti som befinner seg på ytre høyre side av norsk politikk. De er et ekstremt nasjonalistisk, anti-europeiske parti som har uttrykt sin støtte til Marine Le Pen i Frankrike, Donald Trump i USA og Brexit-bevegelsen i Storbritannia. Partiet ble grunnlagt i 2016 og ledes av Hans Jørgen Johansen.

 

Landssvikeren Gro Harlem Brundtland

I følge Alliansen har det gått bare en vei med Norge siden tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland fra Arbeiderpartiet og resten av det korrupte stortinget, skrev under på EØS-avtalen på Korfu 24. juni 1994. Det norske folk hadde ved to anledninger levert et klart og rungende nei til EU-medlemskap. Det norske folk var klar i sin tale, men det brydde landssvikeren Brundtland seg lite om. Hun visste godt hva folket mente, men trappet uansett opp og signerte en avtale som til slutt vil bety enden på Norge som suveren stat. Helt siden avtalen ble signert har juridiske eksperter stått frem og hevdet at avtalen er i strid med norsk lovgivning. Alliansen mener Brundtlands opptreden var et svik mot det norske folk. Hun skrev under en avtale med djevelen og hun hadde ikke støtte for å gjøre så.

 

Et fritt og selvstendig Norge

I den norske grunnloven kan man allerede i første paragraf lese “Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike”. Det vil si, Norge var et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Alliansen mener regjeringen med Gro Harlem Brundtland i spissen, slukte rått EUs lovnader og slettet med et pennestrøk Norges suverene styringsform, landets egen lovgivning og ikke minst, rikets rett til å bestemme over egne grenser. Ved å underkaste seg en overstatlig organisasjon styrt fra Brussel, har vi gitt fra oss kontroll over Norges egen utvikling. Dette vil Alliansen ha en slutt på. Om vi ikke tar tilbake kontroll vil Norge som vi kjenner det gå under.

 

En verden på randen av stupet

I følge Alliansen er verden på vei mot stupet og om vi ikke tar drastiske grep, vil Norge bli dradd med i dragsuget. Som man har sett de siste to årene, har innbyggere i to av verdens største og mektigste nasjoner, gått til valg og sagt klart fra at nok er nok. I Storbritannia har innbyggerne gitt sin regjering klar beskjed om at de vil ut av EU. De vil ha sin egen suverenitet tilbake, de vil bestemme over egne grenser og de vil styre sine egne lover. I USA har en hel nasjon stilt seg bak Donald Trump, en mann uten politisk erfaring, men som vet hva det betyr å kontrollere sin egen hverdag. Trump vil kjempe for mer makt til folket og vil ikke lengre innfinne seg med avtaler som ikke gagner nasjonen og dens innbyggere. I følge Alliansen er valgene i Storbritannia og USA bare begynnelsen. Man ser er klart politisk skifte i andre land som Østerrike, Tyskland, Italia og Frankrike. Tiden er kommet for å sikre enhver nasjonens frihet og selvstyre. Skal man tro Alliansen, henger Norge langt etter og takket være korrupte politikere blir ikke det norske folk informert om hvor prekær situasjonen er.

Ny folkeavstemning

Alliansen krever en rask og bindende avgjørelse om Norges forhold til EU. Vi har allerede sagt nei til EU to ganger, men folket fikk aldri valget når det kom til EØS. Alliansen har som målsetting å innen neste stortingsvalg, bli en bred, populær og tverrpolitisk allianse, som kan appellere til alle innbyggere som føler seg forent bak et rungende nei til EØS. Med paragraf 1 i norsk grunnlov som sin ideologi, vil Alliansen kjempe for at Norge nok en gang skal bli et kongerike fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig. En stemme for Alliansen, er en stemme for et fritt og selvstendig Norge.